...vi har styr på el og automatik 

 

Fra højteknologiske IT og PLC kompetencer... til bygning af el-styringer samt reparation og service – Contech Automatic Aps kan levere det hele!

Siden etableringen i 1988 har Contech beskæftiget sig med automatiske styringer og maskiner. Gennem årene har Contech serviceret vandværker, renseanlæg, varmeværker og industri i en skøn harmoni, hvor kvaliteten altid har været i højsædet. Vore medarbejdere har stor erfaring med optimering, ombygning, reparation og akut afhjælpning af driftsfejl på diverse maskiner og produktionsanlæg. Vi projekterer, udvikler og fremstiller automationsløsninger til alle tænkelige formål, både som OEM leverandør, hovedentreprenør eller underleverandør. Vi medvirker ved opstart af produktionsanlæg i både ind- og udland.

 

Vi står naturligvis til rådighed for nærmere information. Vi glæder os til at høre fra Dem! 

 

 

(GDPR - General Data Protection Regulation) 

 

EL TAVLER

CONTECH bygger el- og automatikstyringer samt styre- og fordelingstavler med høj håndværksmæssig standard. Tavlerne bygges på eget værksted af fagudlærte teknikere, og vi sætter en ære i, at levere den mest optimale løsning til den aftalte tid.

CONTECH leverer kundespecifikke løsninger til ethvert formål, lige fra en unik styretavle opbygget specielt til et givent produktionsanlæg, over serieproduktion af maskinstyringer der sendes med maskin/OEM fabrikanters udstyr overalt i verden.

CONTECH bruger anerkendte kvalitetsprodukter fra en række markedsførende leverandører som f.eks. Cubic, Rittal, Fibox, Siemens, Schneider Electric, ABB, Danfoss, Omron m.m.

CONTECH leverer tavler "over disk", baseret på dokumentation leveret af kunden. Udvalgte komponentdele (f.eks. PLC) kan eventuelt leveres af kunden.

CONTECH deltager gerne i projekteringen, udarbejdelse af dokumentationen, udvælgelse af komponenter m.m.

 

CONTECH tilbyder TERMOGRAFERING af el-tavler og styringer i henhold til ASNT, som ITC level.

AUTOMATIK

CONTECH´s serviceteknikere og programmører har stor erfaring med alt indenfor el-teknik, automatik og pneumatik.

 

CONTECH tilbyder individuelle løsninger indenfor automatik og vi hjælper gerne med, at finde den optimale løsning der passer til Deres aktuelle behov.

 

CONTECH udfører større montagearbejder på nye produktionsanlæg og maskiner, både som del- og totalentreprise.

 

CONTECH udskifter og optimerer gamle PLC systemer i eksisterende maskiner og produktionsanlæg.

 

CONTECH udfører reparationer af små og store maskiner, mindre apparater og maskiner kan indleveres til reparation på vort værksted,……og vi foretager også fejlfinding og reparationer hos den enkelte kunde.

 

CONTECH kan også være Deres daglige servicepartner, der afhjælper fejl og mangler på den enkelte maskinstyring eller i hele produktionsanlægget.

PLC / SCADA / SRO

CONTECH´s dygtige programmører udvikler avancerede PLC og SCADA løsninger til alle tænkelige formål.

CONTECH foretager ændringer og optimeringer i eksisterende PLC programmer.

CONTECH udskifter og optimerer gamle PLC systemer i eksisterende maskiner og produktionsanlæg.

CONTECH udvikler, ændrer og optimerer brugerflader i HMI & SCADA løsninger.

CONTECH udvikler kommunikationsdrivere for signaludveksling med andre systemer og anlæg.

CONTECH etablerer fjernovervågning via internettet v.h.a. PC, IPAD, IPHONE, tablets og smartphones m.m.

CONTECH etablerer alarmering via alm. telefon, SMS og E-mail.

CONTECH arbejder primært med PLC fabrikaterne Omron, Siemens, Allen Bradley og Pro-face men foretager også ændringer og rettelser i andre mærker.

VANDTEKNIK / VANDVÆRKER

CONTECH tilbyder rådgivning vedrørende vandbehandling og filterdrift m.m..

CONTECH tilbyder hjælp i forbindelse med DDS (Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed), myndighedskorrespondance og –ansøgninger.

CONTECHS serviceteknikere og programmører har en stor proceskendskab og erfaring med vandværksteknik.

CONTECH kan derfor tilbyde vandværksløsninger med fokus på vandkvalitet og energiforbrug.

CONTECH tilbyder serviceaftaler til vandværker, hvor alle vandværkets tekniske installationer efterses og kontrolleres med faste intervaller.

CONTECH har en 24 timers vagtordning med mulighed for, at tegne et vagtabonnement og lave en aftale om ferieafløsning hvor vi passer vandværket, mens vandværkets driftspersonale eller vandværkspasser holder ferie.

CONTECH leverer komplette styre- og fordelingstavler med vort unikke vandværksprogram som gør det muligt at justere på alle driftsparametre.

CONTECH etablerer fjernbetjening og fjernovervågning via internettet v.h.a. PC, IPAD, IPHONE, tablets og smartphones m.m.

SPILDEVAND / RENSNINGSANLÆG

CONTECH leverer styre- og fordelingstavler til både nybygning og udvidelse af rensningsanlæg. Vi opsætter føringsveje, trækker kabler, tilslutter de nye anlæg (sandfangsbro, slambassin, efterklaring m.m.).

CONTECH udskifter og optimerer gamle PLC og SCADA systemer.

CONTECH etablerer fjernbetjening og overvågning via internettet v.h.a. PC, tablets og smartphones m.m.

CONTECH etablerer dataopsamling v.h.a. SMS, GPRS eller radio løsninger.

CONTECH integrerer nye pumpestationer, overløbsbygværker samt diverse måle- og analyseudstyr m.m.

SVØMMEHALLER

CONTECH leverer filterstyringer med eller uden styring af doseringsanlæg.
CONTECH leverer tavler til styring af hæve/sænke bund.

ELEVATOR SERVICE

Service og vedligeholdelse af alle typer af elevatorer,

rulletrapper og personlifte.

 

I Danmark er det vedtaget ved lov, at alle person- og godselevatorer, uanset størrelse og placering, skal gennemgå et lovpligtigt serviceeftersyn med faste serviceintervaller.

 

CONTECH er godkendt af Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen til at foretage service- og sikkerhedseftersyn på alle typer af elevatorer, rulletrapper og personlifte.

CONTECH bruger kun medarbejdere der opfylder Arbejdstilsynets krav om uddannelse til service og vedligeholdelse af elevatorer, rulletrapper og personlifte.

 

CONTECH kan tilbyde lovpligtigt eftersyn, løbende vedligeholdelse, reparationer og akut afhjælpning af driftsfejl.

 

CONTECH servicerer og reparerer alle typer og fabrikater.

SERVICE 24/7

CONTECH er daglig servicepartner for både forsyningsselskaber, private vandværker, renseanlæg, varmeværker og andre industrivirksomheder. Disse selskaber og virksomheder kan ved driftstop, have behov for akut hjælp til fejlfinding og reparation. 

CONTECH har derfor en vagtordning der sikrer Dem hjælp døgnet rundt,

365 dage om året! Vore servicevogne kommer over hele Danmark.

Har De brug for akut hjælp så ring:

 

+45 54 88 44 40  -  Telefon

+45 20 33 54 44  -  Vagttelefon

 

Contech´s åbningstider:

07:15 – 15:45  Mandag – Torsdag
07:15 – 12:15  Fredag

 

Administration:

08:00 – 15:45  Mandag – Torsdag

08:00 – 14:30  Fredag

BROCHURER

Send os en e-mail, for at bestille brochurer per post: mail@contech-automatic.dk

KONTAKT

Contech Automatic ApS   -   Aarhusvej 38, 4800 Nykøbing F., Danmark    -   +45 54 88 44 40   -   CVR. Nr. 12 29 59 44

Contech Automatic ApS

 

Nykøbing F. afd.

Aarhusvej 38

DK 4800 Nykøbing F.

 

Køge afd.

Ølsemagle Kirkevej 64

DK 4623 Lille Skensved

 

Værksted:

07:15 - 15:45 Mandag – Torsdag

07:15 - 12:15 Fredag

 

Administration:

08:00 - 15:45 Mandag – Torsdag

08:00 - 14:30 Fredag

 

Telefon:

+45 54 88 44 40

+45 20 33 54 44 – Vagt 24/7

 

GDPR - (General Data Protection Regulation) 
 

CVR. Nr. 12 29 59 44

 

mail@contech-automatic.dk

 Følg os på Facebook og Linked In:

 

 

 

 

 

Henrik Juul Andersen

Afdelingsleder Køge 

 

+45 20 33 21 15

hea@contech-automatic.dk

Carsten Rasmussen

Salgschef

 

+45 27 15 09 74

car@contech-automatic.dk

 

Lars Willander

Adm. direktør / Partner

 

+45 27 15 49 72

law@contech-automatic.dk

Henrik Palle

Økonomichef / Partner

 

+45 54 88 44 47

hep@contech-automatic.dk

Thomas Holse

Serviceleder

 

+45 41 73 77 43

thh@contech-automatic.dk

 

 

Anders Madsen

Salgs & Projektledelse

 

+45 22 80 88 29

anm@contech-automatic.dk 

LARS WILLANDER

adm. direktør